3ème: Mercredi 25/08 à 9h30

2nde NJPF : Mercredi 25/08 à 11h

Terminales CGEA et GMNF : Mercredi 25/08 à 14h

4ème : Lundi 30/08 à 10h

1ère CGEA: Lundi 30/08 à 11h

1ère GMNF : Lundi 30/08 à 14h

2nde PA : Lundi 06/09 à 10h